Muusikaring

Muusikaring lastele

Muusika- ja lauluringis arendame lapse musikaalsust – laulmisoskust ja rütmitunnet, fantaasiat ja kujutlusvõimet ning õpime end muusika saatel vabalt ja loovalt väljendama. Mängime rütmi-, laulu- ja liikumismänge.

õpime lastelaule
harjutame laulmist nii rühmas kui üksi, pöörame tähelepanu laulude ilmekale esitamisele

mängime rütmipille
saadame laule rütmipillidel, harjutame pillimängu iseseisvalt ja ansamblis

kuulame muusikat
õpime kuulamise järgi eristama õpitud pille; kuulame loodushääli, helisid ja rütme ning õpime kuuldud muusikat iseloomustama

Vaata lähemalt:

Erahuvikool Nupula, Rannamõisa tee 3, Tallinn, tel: +372 5148240 või kirjuta meile info@nupula.eu